Monografie pracovníkov ústavu, editované zborníky

2024

Martinkovič, M.
Bratislava, 2024

2023

Horyna, B.
Leiden - Boston, 2023
Sedová, T.
Bratislava, 2023
Stewart, J.
Cambridge, 2023
Horyna, B., Sťahel, R.
Praha, 2023
Smolková, E.
Bratislava, 2023
Stewart, J., Bravo, N.
Leiden - Boston, 2023
Šajda, P.
Bratislava, 2023
Sťahel, R., Dědečková, E.
Leiden, 2023

2022

Daubner, P.
Bratislava, 2022
Horyna, B.
Praha, 2022
Stewart, J.
Oxford, 2022

2021

Muránsky, M.
Praha, 2021
Sedová, T., Smolková, E.
Bratislava, 2021
Stewart, J.
Cambridge, 2021
Šajda, P.
Bratislava, 2021

2020

Horyna, B.
Praha, 2020
Novosád, F.
Bratislava, 2020
Stewart, J.
London, 2020
Javorčeková, R.
Bratislava, 2020
Šajda, P.
Leiden, 2020
Vacek, M.
Bratislava, 2020
Novosád, F.
Bratislava, 2020
Stewart, J.
Oxford, 2020

2019

Stewart, J.
Copenhagen, 2019
Vacek, M.
Bratislava, 2019
Vydrová, J.
Červený Kostelec, 2019

2018

Novosád, F.
Bratislava, 2018
Smreková, D., Hála, V., Hrdá, M., Kolářský, R
Bratislava, 2018
Stewart, J.
Oxford, 2018
Palovičová, Z., Sedová, T.
Bratislava, 2018

2017

Novosád, F.
Bratislava, 2017
Smreková, D.
Bratislava, 2017

2016

Novosád, F.
Bratislava, 2016
Pauer, J.
Bratislava, 2016
Šajda, P.
Bratislava, 2016
Novosád, F.
Bratislava, 2016

2015

Muránsky, M.
Frankfurt am Main, 2015
Sivák, J.
Bratislava, 2015

2014

Černík, V.
Bratislava, 2014
Novosád, F.
Bratislava, 2014
Vydrová, J., Šajda, P., Muránsky, M., Sedová,
Červený Kostelec, 2014
Klimová, I., Kompiš, M., Palenčárová, S.,
Bratislava, 2014
Smolková, E.
Bratislava, 2014

2013

Kollár, K.
Bratislava, 2013
Novosád, F., Smreková, D.
Bratislava, 2013
Šajda, P.
Bratislava, 2013
Martinkovič, M.
Bratislava, 2013
Palovičová, Z.
Bratislava, 2013
Smreková, D., Hála, V., Palovičová, Z., Kohák
Praha, 2013
Mészáros, O.
Bratislava, 2013

2012

Karul, R.
Pusté Úľany, 2012
Pauer, J.
Bratislava, 2012
Šajda, P.
Budapest, 2012

2011

Karul, R.
Bratislava, 2011
Pichler, T.
Bratislava, 2011
Zouhar, M.
Bratislava, 2011

2010

Geistová Čakovská, B.
Bratislava, 2010
Pauer, J.
Bratislava, 2010
Zouhar, M.
Bratislava, 2010
Muránsky, M.
Bratislava, 2010
Vydrová, J.
Pusté Úľany, 2010
Zouhar, M.
Bratislava, 2010
Novosád, F.
Bratislava, 2010
Zouhar, M.
Bratislava, 2010
Zouhar, M.
Bratislava, 2010

2009

Bakoš, V.
Bratislava, 2009
Gáliková, S.
Trnava, 2009
Smreková, D., Palovičová, Z.
Bratislava, 2009
Cmorej, P.
Bratislava, 2009
Karul, R.
Bratislava, 2009
Smreková, D., Palovičová, Z., Hála, V.,
Bratislava, 2009
Filkorn, V.
Bratislava, 2009
Sedová, T., Filadelfiová, J., Porubänová, S.
Bratislava, 2009
Zouhar, M.
Bratislava, 2009

2008

Karul, R., Muránsky, M., Vydrová, J.
Bratislava, 2008
Mészáros, O.
Bratislava, 2008
Zouhar, M.
Bratislava, 2008
Kollár, K.
Bratislava, 2008
Münz, T.
Bratislava, 2008
Zouhar, M.
Bratislava, 2008

2007

Cmorej, P.
Bratislava, 2007
Kopčok, A.
Bratislava - Báčsky Petrovec, 2007
Zouhar, M., Marvan, T.
Bratislava, 2007
Gáliková, S.
Bratislava, 2007

2006

Bakoš, V.
Bratislava, 2006
Novosád, F.
Bratislava, 2006
Zouhar, M.
Bratislava - Praha, 2006
Karul, R., Muránsky, M., Vydrová, J.
Bratislava, 2006
Pauer, J.
Bratislava, 2006
Zouhar, M.
Bratislava, 2006
Kollár, K.
Bratislava, 2006
Smolková, E.
Bratislava, 2006

2005

Sedová, T.
Bratislava, 2005
Viceník, J., Černík, V.
Bratislava, 2005

2004

Novosád, F.
Bratislava, 2004
Pauer, J.
Bratislava, 2004
Zouhar, M.
Bratislava, 2004
Novosád, F., Pauer, J., Smreková, D.,
Bratislava, 2004
Zouhar, M.
Bratislava, 2004

2003

Mészáros, O.
Bratislava, 2003
Novosád, F.
Bratislava, 2003
Smreková, D., Palovičová, Z.
Bratislava, 2003

2002

Cmorej, P.
Praha, 2002
Münz, T.
Bratislava, 2002
Muránsky, M.
Frankfurt am Main, 2002
Gáliková, S.
Bratislava, 2002

2001

Cmorej, P.
Bratislava, 2001
Gáliková, S.
Martin, 2001
Mészáros, O.
Bratislava, 2001
Cmorej, P.
Bratislava, 2001

2000

Cmorej, P.
Bratislava, 2000
Sedová, T.
, 2000
Smolková, E.
, 2000
Mészáros, O.
, 2000

1999

Smreková, D., Palovičová, Z.
, 1999

1998

Cmorej, P.
Bratislava, 1998
Pichler, T.
, 1998

1997

Novosád, F.
Bratislava, 1997
Sivák, J.
, 1997

1996

Mészáros, O.
, 1996
Sivák, J.
, 1996
Smreková, D.
, 1996

1995

Bakoš, V.
, 1995
Novosád, F.
, 1995
Sivák, J.
, 1995

1994

Kollár, K.
, 1994
Mészáros, O.
Bratislava, 1994
Novosád, F.
, 1994

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava