Detail príspevku/publikácie

Konec metafyziky a důvod k myšlení: Blumenbergova péče o rozum jako typ následováníhodné filosofie

Praha : Malvern, 2020, 252 s.
ISBN 978-80-7530-274-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha sa sústreďuje na reflexiu niekoľkých významných motívov diela H. Blumenberga (1920 – 1996), akými sú mýtus, mýtotvornosť, metamorfológia a teória nepojmovosti, fenomenologická antropológia, skutočnosť, skepsa, Lebensewelt, teória poznania vo vzťahu k problému kontingencie a fakticity, irónie, teórie actio per distans ako možnosť prekonania časovej limitácie ľudského bytia a napokon problém kompetencie filozofie vo vzťahu k neistote a nezaistenosti našej existencie. Zároveň poskytuje rozsiahly bibliografický prehľad Bumenbergovho diela. V slovenskom i českom prostredí ide o prvú dôslednú polemiku s filozofiou dnes mimoriadne oceňovaného a široko reflektovaného nemeckého filozofa. Blumenberg filozofiu nechápal ako „starosť o dušu“, ale ako skúmajúci rozum. Obhajoval filozofiu, bez toho aby sa prikláňal ku komukoľvek, kto sa dožaduje podielu na dedičstve európskej západnej kultúry. Kompetenciu k dedičstvu európastva poskytuje skôr vedecká, technická a technologická racionalita, ak je chápaná ako pôvodný kultúrny produkt západnej vzdelanosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka