Oddelenie analytickej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zaoberá skúmaním vývinu logiky a metodológie vied na Slovensku, analýzou aktuálnych problémov sociálneho poznania, filozofie a metodológie prírodných a sociálnych vied, a skúmaním problémov analytickej filozofie, filozofie jazyka a filozofie mysle.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka