Detail príspevku/publikácie

Hegel’s Interpretation of the Religions of the World: The Logic of the Gods

Oxford : Oxford University Press, 2018, 321 s.
ISBN 978-0198829492
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
V Prednáškach o filozofii náboženstva sa Hegel venuje nekresťanským náboženstvám v časti „Určité náboženstvo“. Tejto časti sa zvykla venovať malá pozornosť, pretože interpretátori si neboli istí jej filozofickým významom. V monografii tvrdím, že Hegelove komplexné analýzy budhizmu, hinduizmu, zoroastrizmu, judaizmu, egyptského a gréckeho polyteizmu a rímskeho náboženstva zohrávajú kľúčovú úlohu v jeho argumentácii v prospech toho, čo považuje za pravdu kresťanstva. Hegelovým východiskom je, že rôzne koncepcie bohov v nekresťanských náboženstvách sú odrazom jednotlivých národov v určitých dejinných epochách. Tieto koncepcie sa môžu na prvý pohľad javiť ako náhodné a chaotické, no podľa Hegela v nich môžeme rozpoznať určitú logiku. Hegelov výklad presahuje hranice filozofie náboženstva a je zároveň filozofickou antropológiou, históriou a teóriou mytológie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka