Detail príspevku/publikácie

The Palgrave Handbook of German Idealism and Existentialism

London : Palgrave Macmillan, 2020, 576 s.
ISBN 978-3-030-44570-6
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kolektívna monografia skúma rôzne prepojenia medzi filozofickými hnutiami nemeckého idealizmu a existencializmu. Vzťah týchto intelektuálnych tradícií sa dosiaľ zriedka skúmal na makroúrovni, pretože naň dlho prevládalo niekoľko zaužívaných pohľadov. V štandardných dejinách filozofie sa existencializmus zvykne predstavovať ako radikálne popretie nemeckého idealizmu. Vzťah týchto tradícií je však oveľa komplexnejší, než tvrdí tradičný výklad. Mnohé kľúčové postavy existencialistického hnutia, ako sú napríklad Heidegger, Sartre a Merleau-Ponty, sa výrazne inšpirovali dielami kľúčových postáv nemeckého idealizmu. Autori predkladanej kolektívnej monografie preto problematizujú tradičné chápanie vzťahu týchto smerov. Na základe skúmania diel jednotlivých mysliteľov odhaľujú pozitívne prieniky a kontinuitu medzi kľúčovými postavami oboch tradícií. Do kolektívnej monografie autorsky prispeli pracovníci ústavu Jon Stewart a Peter Šajda.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka