Detail príspevku/publikácie

Etika v zdravotníctve

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014, 170 s.
ISBN 978-80-89766-00-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Publikácia sa zaoberá problematikou platnosti a fungovania morálnych noriem a princípov v zdravotníctve. Analyzuje ako morálne normy vo vzťahu k zdraviu vznikali, ako sa presadzovali a ako fungujú na pozadí filozofických koncepcií, ktoré podmienili vznik a vývoj hodnotových štruktúr v kontexte ľudských práv a slobôd. Teoretická diskusia o potrebe či povinnosti presadiť právo na zdravie a zaistiť zdravotnú starostlivosť má v súčasnosti rôzne podoby a formy, líši sa však v závislosti na systéme zdravotnej starostlivosti. Publikácia ukazuje ako systémy zdravotnej starostlivosti fungujú, čo ich profiluje, ako v ich rámci fungujú normatívne kritériá a ktoré profesijné hodnoty sa v ich rámci preferujú. Poukazuje na teoretické a praktické východiská etiky v zdravotníctve, zaoberá sa dostupnosťou zdravotnej starostlivosti i jej kvalitou a spoločenským tlakom na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka