Detail príspevku/publikácie

Úvod do logické syntaxe a sémantiky

Praha : Triton, 2002, 228 s.
ISBN 80-7254-294-X
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
P. Cmorej je představitelem slovenské filosofie, se kterou se prostřednictvím příslušné edice česká filosofie „setkává“ a se kterou má velmi úzké vazby. Jeho kniha Úvod do logickej syntaxe a sémantiky je úvodem do pojmosloví logické syntaxe a extenzionální sémantiky jazyka prvního řádu. Text knihy obsahuje přepracované stati, které vycházely v časopise Organon F v letech 1994 a 1995. Text má didaktický charakter, je koncipován jako učební materiál pro studenty, který má přiblížit „základní aparát, se kterým pracuje logická syntax a sémantika“. Jak sám autor konstatuje v předmluvě, jde mu o vysvětlení základních pojmů, logiku výrokových spojek (diference mezi extenzionálními a neextenzionálními spojkami) a kvantifikátorů. Vymezuje a definuje, co je jazyk prvního řádu. Tyto základní pojmy lze uplatnit při zkoumání stavby pojmů, soudů, úsudkových schémat a vyplývání výroků z výroků či množin výroků. Objasňuje také interpretaci výroků (atomárních výroků, molekulárních výroků) a výrokových forem, jejichž součástí jsou právě tyto základní termíny. Autor charakterizuje problémy související s deskripcemi, jež nesplňují podmínku jedinečnosti; zavádí tzv. lambda – operátor s jehož pomocí je možno formulovat nekonečně mnoho složených predikátů. Jednotlivé úvahy zasahují do kontextu filosofie jazyka a jsou zde záměrně kladeny otázky, které posouvají hranice jednotlivých disciplín a vyvolávají tak mezi nimi diskusi. Je zde věnován prostor filosofickým otázkám spjatým s chápáním vlastností a vztahů, které jsou intenzemi predikátů.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka