Detail príspevku/publikácie

Morální odpovědnost a její aspekty

Hála, Vlastimil
Praha : Filosofia, 2013, 166 s.
ISBN 978-80-7007-412-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Komplexnosť súčasných spoločností a biosféry, bezprecedentná účinnosť technológií a mnohé ďalšie faktory súčasnej globalizácie vedú k znejasneniu vzťahu medzi ľudským konaním a jeho následkami. S tým súvisí aj premena významu zodpovednosti, zvlášť zodpovednosti morálnej. Autorky a autori monografie v tejto súvislosti riešia nasledujúce otázky: V čom spočíva morálna zodpovednosť? Ako stanoviť hranice medzi zodpovednosťou a nezodpovednosťou vo vzťahu k budúcim, často nedohliadnuteľným následkom konania? Je možné pripísať človeku zodpovednosť za činy, ktorých sa sám nedopustil? Sme zodpovední len k sebe a druhým, alebo aj k ďalším živým bytostiam a k Zemi samotnej? Otázka zodpovednosti sa skúma ako problém, v ktorom je tak či onak prekročená rovina čisto individuálnej zodpovednosti človeka za jeho vlastné činy. Toto prekročenie sa prejavuje ako vzťah k následkom činov minulých generácií, ako rozhodnutie, ktorého budúce následky možno anticipovať len čiastočne a nespoľahlivo, i ako zodpovednosť za životné prostredie, kde nevystupuje reciprocita typická pre medziľudské vzťahy a kde následky terajších činov môžu mať nenapraviteľnú povahu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka