Detail príspevku/publikácie

Elementy filozofickej antropológie: o znakoch, nástrojoch a inštitúciách

Bratislava : Iris, 2020, 224 s.
ISBN 978-80-8200-057-6
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Vzťah človeka k svetu je sprostredkovaný, pričom úlohu sprostredkovateľa hrajú nástroje, znakové sústavy a inštitúcie. Práve interakcie systémov sprostredkovaní umožnia pochopiť ako zvyšovanie moci človeka nad podmienkami svojej existencie zároveň zvyšuje rizikovosť našej individuálnej a kolektívnej existencie ako aj zdroje dynamiky charakteristickej pre ľudské dejiny.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka