Detail príspevku/publikácie

Diluviálne lamentácie

Bratislava : Theatrica, 2016, 169 s.
ISBN 978-80-971729-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Názov knihy (odvodený od pomenovania pravekého štvrtohorného obdobia) čitateľovi prezrádza, že témy, ktorým sa autor venuje, patria dlhodobo do okruhu jeho záujmu a sú spojené s jeho filozofickou tvorbou takpovediac „odjakživa“ (ide doslovne o akési „pred-náreky“ alebo „pra-náreky“). Ako aj v predchádzajúcej knihe ide predovšetkým o problémy globalizácie a jej negatívne dopady na európsku kultúru, problém dehumanizácie života jednotlivca a spoločnosti, negatívne dôsledky informačných technológií na život a nebezpečenstvo s nimi spojené, hromadenie moci a narastajúca rezignácia na možnosti nápravy, respektíve rastúca neschopnosť uvedené problémy vôbec dešifrovať. Ale aj výsostne aktuálne problémy, ako sú migračná kríza, Brexit a podobne.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka