Ukončené medzinárodné projekty

Program: Bilaterálne - iné

Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2022

Program: Iné

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2022

Program: John Templeton Foundation

Vedúci projektu: PhDr. Daniela Vacek, PhD.
Doba trvania: 01.11.2020 - 01.08.2023

Program: MAD

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Vedúci projektu: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017

Program: Medziústavná dohoda

Doba trvania: 01.01.2003 - 31.12.2007
Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2010
Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 01.01.2010 - 31.12.2012
Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2011 - 31.12.2013
Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 30.06.2006 - 01.06.2009

Program: Mobility SAV

Program: Multilaterálne - iné

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2013 - 15.03.2016

Program: SAIA

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 01.03.2020 - 31.07.2020
Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 10.03.2020 - 31.10.2021

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava