Ukončené medzinárodné projekty

Program: Bilaterálne - iné

Empatia a kultúra

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2022

Program: Iné

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2022

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Doba trvania: 01.05.2012 - 31.12.2014

Program: John Templeton Foundation

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Vedúci projektu: PhDr. Daniela Vacek, PhD.
Doba trvania: 01.11.2020 - 01.08.2023

Program: MAD

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Vedúci projektu: Prof. h.c. Jon Stewart, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2021

Social Change in the Phenomenological and Postfenomenological Context

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Doba trvania: 01.01.2018 - 31.12.2020

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Aktuálne výzvy v súčasnom fenomenologickom výskume subjektivity

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2018

Fenomenológia dnes. Aktuálne výzvy v súčasnom fenomenologickom výskume subjektivity

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Vedúci projektu: Prof. h.c. Jon Stewart, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2022

Logické a filozofické otázky prirodzeného jazyka a jazyka vedy, aktuálne problémy filozofie mysle a metodológie vedy

Vedúci projektu: prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Rationality in Science and Metaphysics

Vedúci projektu: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017

Relevancia subjektivity. Otázky fenomenologického prístupu k problémom humanitných vied

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2013 - 31.12.2015

Resources of Phenomenology in the Central European Context

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2018

Selected problems in ontology and epistemology in the light of analytic and continental philosophical traditions

Vedúci projektu: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2014

Program: Medziústavná dohoda

Česká a slovenská filozofia v dejinnej interakcii

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Doba trvania: 01.01.2003 - 31.12.2007

Filozofia medzi subjektivitou a intersubjektivitou

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2010

Morálna zodpovednosť a jej kontexty

Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 01.01.2010 - 31.12.2012

Morálna zodpovednosť: aktuálne teoretické a praktické otázky

Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 01.12.2015 - 31.12.2017

Na hraniciach fenomenológie

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2011 - 31.12.2013

Súčasná etika a jej tradície

Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 30.06.2006 - 01.06.2009

Program: Mobility SAV

Dekonštrukcia strachu v ľudskej spoločnosti v súvislosti so súčasným využívaním umelej inteligencie

Vedúci projektu: Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD.
Doba trvania: 01.09.2023 - 30.11.2023

Program: Multilaterálne - iné

Poľské karteziánstvo - dejiny a súčasné perspektívy

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2013 - 15.03.2016

Program: SAIA

Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 01.03.2020 - 31.07.2020

Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 10.03.2020 - 31.10.2021

Reconsidering Environmental Ethics for Co-Action in Anthropocene

Vedúci projektu: prof. Güncel Önkal, PhD.
Doba trvania: 03.10.2022 - 03.08.2023

Slovak-Austrian Environmental and Intercultural Philosophy Network

Vedúci projektu: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Doba trvania: 01.03.2022 - 28.02.2023

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava