Ukončené medzinárodné projekty

Program: 6. Rámcový program EÚ

Program: European Science Foundation (ESF)

Doba trvania: 01.05.2003 - 30.04.2008

Program: Iné

Program: International Visegrad Found (IVF)

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Vedúci projektu: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017

Program: Medziústavná dohoda

Doba trvania: 01.01.2003 - 31.12.2007
Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2010
Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 01.01.2010 - 31.12.2012
Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2011 - 31.12.2013
Vedúci projektu: PhDr. Dagmar Smreková, CSc.
Doba trvania: 30.06.2006 - 01.06.2009

Program: Multilaterálne - iné

Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2016
Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.01.2013 - 15.03.2016

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka