Aktuálne projekty: medzinárodné

Program: John Templeton Foundation

Doba trvania: 01.11.2020 - 01.08.2023

Program: MAD

Program: SAIA

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 10.03.2020 - 31.10.2021

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka