Aktuálne projekty: medzinárodné

Program: John Templeton Foundation

Doba trvania: 01.11.2020 - 01.08.2023

Program: MAD

Program: SAIA

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 10.03.2020 - 31.10.2021

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka