Detail príspevku/publikácie

The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World. An Interpretation of Western Civilization

ISBN-13: 978-0198854357
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Autor predstavuje filozofickú analýzu vývoja západnej civilizácie od staroveku po stredovek, pričom skúma sebainterpretácie rôznych kultúr od starovekej Mezopotámie po stredoveký kresťanský svet. Autor tvrdí, že v raných fázach rozvoja ľudskej civilizácie nájdeme len veľmi obmedzenú koncepciu jednotlivca a až postupom dejín sa začína vynárať idea individuality. Koncepcia človeka ako bytosti, ktorá má vnútornú sféru subjektivity, výrazne ovplyvnila všetky aspekty kultúry a do veľkej miery tvorí základ toho, čo dnes nazývame modernitou.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka