Detail príspevku/publikácie

Od médií k tragédii

Bratislava : Infopress, 2010, 174 s.
ISBN 978-80-89485-00-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha J. Pauera je nezvyčajným vkladom do rozmýšľania o médiách nielen v slovenskom kontexte. V trojici nosných esejí knihy predstavuje fenomén médií celkom inak, ako by to urobila učebnica o médiách alebo ňou z cesty zvedená filozofická reflexia. Mediálne sa vpisuje do podkladu prepracovaného antropologického či ontologického základu. Latentne znepokojujúca plochosť a banálnosť zvyčajných premýšľaní o mediálnom sa vytratila, sme v situácii, keď téma vystupuje konečne v reliéfe. Vyvrcholením knižky je kapitola venovaná tragédii, na pôdoryse ktorej J. Pauer predstavuje opozitné sily usporiadania a rozpadu. Tieto sily prechádzajú cez filozofické úvahy a formujú ich od predsokratovských počiatkov filozofie až po najsúčasnejšie úvahy o vnímaní živého tela druhého...

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka