Detail príspevku/publikácie

Zostrihy (3): témy - problémy - vysvetlenia

Bratislava : Iris, 2020, 248 s.
ISBN 978-80-8200-059-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Do akej miery nám súčasné filozofické iniciatívy umožňujú osvetliť našu situáciu? Do akej miery môže filozofia odpovedať na základné otázky dneška bez toho, aby sa zaplietla do neprehľadnej siete citátov, referencií a odkazov? Súbor esejí v predloženej publikácii dáva odpoveď na otázku, čo drží súčasné spoločnosti pohromade, aký je pôvod spoločenských turbulencií, ako sa menia ekonomické, politické a ideologické hierarchie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka