Detail príspevku/publikácie

Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika

Bratislava : Premedia, 2016, 240 s.
ISBN 978-80-8159-437-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne prostredie vyznačovalo mimoriadnou tvorivosťou. Kultúrny rozmach sa uskutočnil na pozadí veľkých politických a spoločenských zmien. Hlboké krízy vyvolali kultúrny pohyb, ktorý bol vzdorom proti politickej nivelizácii a hľadaním odpovede na zánik starého sveta. Čítanie Kierkegaarda bolo súčasťou intelektuálneho vyrovnávania sa so spoločenskými drámami a s duchovnými iniciatívami, ktoré určovali charakter doby. V tvorbe širokej a svetonázorovo rôznorodej skupiny filozofov, teológov, psychológov a literátov sa rozprúdil intenzívny diskurz o Kierkegaardovom myslení. Kniha mapuje základné línie tohto diskurzu a zameriava sa na recepciu Kierkegaardových myšlienok v diele siedmich ústredných predstaviteľov kierkegaardovskej renesancie: T. Haeckera, C. Schmitta, K. Jaspersa, M. Heideggera, M. Bubera, R. Guardiniho a T. W. Adorna. Sústredí sa najmä na recepciu filozofických, náboženských a sociálno-politických motívov. Živý nemecký diskurz mal veľký ohlas i v zahraničí a významne prispel k tomu, že Kierkegaard sa stal filozofom globálneho významu, ako ho poznáme dnes.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka