Detail príspevku/publikácie

Dejiny sociálneho a politického myslenia

Bratislava : Kalligram, 2013, 797 s.
ISBN 978-80-8301-679-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha je výsledkom úsilia podať obraz vývoja sociálneho a politického myslenia od antiky po súčasnosť, berúc do úvahy aj sociálne a politické myslenie charakteristické pre čínsku a islamskú civilizáciu. Projekt kombinuje niekoľko prístupov, od úvah o povahe vývoja sociálneho myslenia, cez všeobecné charakteristiky vybraných prúdov a škôl (helenizmus, osvietenstvo, škótske osvietenstvo, francúzsky tradicionalizmus, totalitarizmus, kontraktualizmus, komunitarizmus, feminizmus) až po kapitoly zamerané na prezentáciu vkladov tých mysliteľov, ktorí patria do základného kánonu sociálneho a politického myslenia.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka