Detail príspevku/publikácie

O bytí bez subjektu

Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2012, 171 s.
ISBN 978-80-89488-07-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

V knihe skúma autor otázky, ktoré vyvoláva Levinasov pojem jest (il y a), a predkladá ich možné riešenie. To, že Levinas pripísal jest negatívnu tonalitu, predurčilo celé jeho dielo. Róbert Karul vo svojej knihe práve toto pripísanie negatívneho spochybňuje. Levinas predstavuje jest ako čisté bytie či bytie bez súcna, bytie vo svojej slovesnosti. No pri skúmaní obsahu jest v predkladaných opisoch autor objavuje štruktúry hypostázy (protosubjektu) a identity, ktoré mali byť vynorením sa jest opustené. Uzatvára z toho na jednej strane to, že negatívna naladenosť hrôzy sa nespája s „neohraničenosťou“ čistého bytia, ale skôr s konečnosťou hypostázy, a na druhej strane to, že táto hrôza nie je hrôzou z bytia, ale úzkosťou zo smrti. Čisté bytie samo sa nám stráca, pretože pod jeho menom Levinas, bez toho, aby si to uvedomoval, chápe hypostázu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka