Detail príspevku/publikácie

Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 325 s.
ISBN 978-80-7465-117-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Publikácia Starosť o dušu je výsledkom medzinárodnej spolupráce autorov zo Slovenska, Francúzska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. V troch tematických častiach, ktoré sa zaoberajú podobami starosti o dušu, starosťou o život človeka vzhľadom na étos konania a starosťou o dušu vo vzťahu k filozofovaniu a mysleniu, hľadajú autori odpovede na zásadné filozofické otázky: ako a o čo sa staráme, keď sa staráme o seba a o svet? Z akej koncepcie duše, subjektivity, života vychádzame pri stanovovaní toho, čo znamená zdravie a choroba? Je starosť o dušu skutočne prospešná, a ak áno, v čom? Dokážeme ešte nadviazať vzťah so sebou a svetom? Autori na jednej strane vymedzujú vnútorné podmienky života subjektivity, na druhej strane opisujú jej praktické, etické i politické rozvrhy. Vychádzajúc z dejinnofilozofického aj systematického výskumu predkladajú vlastnú perspektívu riešenia nastolených problémov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka