Redakcia časopisu ORGANON F

Šéfredaktor

Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: marian.zouhar@gmail.com

Výkonný redaktor

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: martinvacekphilosophy@gmail.com

Domovská stránka časopisu

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka