Detail príspevku/publikácie

Modern and Postmodern Crises of Symbolic Structures. Essays in Philosophical Anthropology

Leiden : Brill, 2020, 200 s.
ISBN 978-90-04-44095-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Vo filozoficko-antropologickom diskurze nájdeme mnoho rôznych definícií človeka. V predkladanej kolektívnej monografii autori chápu človeka primárne ako animal symbolicum. Skúmajú, ako človek tvorí, interpretuje a mení symbolické štruktúry a ako ho tieto štruktúry ovplyvňujú. Autori sa zameriavajú na kontext modernity a postmodernity, ktorý sa vyznačuje viacerými navzájom previazanými krízami symbolických štruktúr. Tieto krízy sa týkajú vedy, náboženstva, umenia, politiky a vzdelávania a spôsobili kľúčové zmeny vo vzťahu človeka k sebe, druhým a širšej realite. Autori nepovažujú krízu len za prejav dysfunkcie, ale aj za komplexný proces transformácie, ktorý prináša nové príležitosti. Do kolektívnej monografie autorsky prispeli pracovníci ústavu R. Karul, I. Komanická, M. Lipták, J. Stewart, P. Šajda a J. Vydrová.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka