Detail príspevku/publikácie

Osud a voľba. Max Weber o modernej spoločnosti

Bratislava : Iris, 2016, 188 s.
ISBN 978-80-8153-067-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Základným zámerom tejto práce je posilniť záujem o dielo Maxa Webera ako jedného z klasikov myslenia o spoločnosti a dejinách. Prečo práve o neho? Prečo čítame texty Maxa Webera, Georga Simmela a Emila Durkheima? A prečo za dôležité považujeme aj niektoré ešte staršie texty, napríklad tie, čo napísal Karol Marx alebo Alexis de Tocqueville? Dôvod je jednoduchý: títo myslitelia totiž videli určujúce sily moderných spoločností jasnejšie ako sme to my schopní vidieť dnes. Mnohé sa pre nás stalo samozrejmosťou, a teda aj niečím nenápadným - niečím, čo nevidíme, „pretože to máme každý deň pred očami“. Prítomnosť „modernej“ spoločnosti je taká naliehavá, že všetky iné spôsoby organizácie spoločenského života pokladáme za „zaostávanie“ alebo za neschopnosť „prispôsobiť sa“. Je tu ešte aj iný faktor: dnes sa moderná spoločnosť naučila systematicky maskovať spôsoby svojho fungovania. Vtedy, pred storočím, toto umenie skrývania vlastného spôsobu fungovania bolo ešte len v začiatkoch, a teda ľahšie sa identifikovali princípy organizácie života spoločnosti. V tomto zmysle texty napísané pred viac ako storočím nám môžu pomôcť lepšie pochopiť svet, v ktorom žijeme dnes.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka