Detail príspevku/publikácie

La notion de métaphysique chez Husserl. Examen de la phénomenologie et ses perspectives

Bratislava : Veda, 2015, 331 s.
ISBN 978-80-224-1489-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Práca sa zaoberá fenomenológiou Husserla, najmä problematikou metafyziky, ktorá je vo fenomenológii prítomná od začiatku, avšak bez toho, aby dospela do systematickej podoby. Autor sa venuje systematizujúcim aj parciálnym interpretáciám Husserlovho diela. Pokladá za preukázané, že fenomenológiu nemožno zúžiť na metodológiu ani na (pozitivistickú) fenomenológiu percepcie a že Huserlovou ambíciou bolo dospieť k (novej) metafyzike, ktorú zároveň vníma v kontexte fenomenologickej tradície. Uvažuje o tom, čo by mohlo byť ontológiou podľa Husserla. Problematiku sa usiluje novo uchopiť aj v kontexte súčasnej kontinentálnej filozofie a berie do úvahy aj prínos slovenských autorov (I. Hrušovský, A. Riška).

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka