Štruktúra ústavu

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

Tel.: +421 910 210 590
E-mail: riaditel.fiu@savba.sk

Zástupca riaditeľa, vedecký tajomník:

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: martin.vacek@savba.sk

Sekretariát

Tajomníčka

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: filoekon@savba.sk

Sekretárka riaditeľa

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk

Redakcia časopisu FILOZOFIA

Redaktorka recenzií:

E-mail: dagmars1@seznam.cz

Jazyková editorka:

E-mail: bubelova@r3.roburnet.sk

Domovská stránka časopisu:

http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia

Redakcia časopisu ORGANON F

Šéfredaktor:

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: martin.vacek@savba.sk

Domovská stránka časopisu:

http://www.organonf.com

Knižnica

Pracovníčka knižnice:

E-mail: filokniz@savba.sk

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka