Detail príspevku/publikácie

Filozofický príbeh odpustenia

Bratislava : Iris, 2017, 189 s.
ISBN 978-80-8200-003-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh, Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a porovnania najdôležitejších filozofických koncepcií odpustenia po udalosti holokaustu hľadať odpoveď na otázky: Čo je odpustenie?, Aké sú jeho možnosti?, Kde sú jeho limity? Časť autorov pripúšťa možnosť pripisovať odpusteniu určitý právny, respektíve politický význam v záujme politického a spoločenského zmierenia. Proti tejto predstave úráca obhajuje chápanie odpustenia nie ako inštitucionálneho, ale ako osobného vzťahu medzi odpúšťajúcim a tým, komu je odpustené, pričom má ísť o výnimočné, nie každodenné gesto.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka