Detail príspevku/publikácie

The Modern Experience of the Religious

Leiden - Boston : Brill, 2023, 372 s.
ISBN 978-90-04-54459-8
Súbor na stiahnutie: PDF
State v knihe The Modern Experience of the Religious, ktorú editovali Nassim Bravo a Jon Stewart, skúmajú mnohé spôsoby, akými bolo náboženstvo ovplyvnené vznikom moderny, najmä po osvietenstve, ktoré zdôraznilo ústredné postavenie ľudského rozumu, a tým spochybnilo tradičné formy religiozity. Modernita priniesla niekoľko filozoficky zásadných otázok, ktoré skúmajú aj autori tohto zväzku: Aká by mala byť úloha náboženstva v sekulárnej alebo pluralitnej spoločnosti? Ako sa má ľudská bytosť vzťahovať k Bohu? Môže byť inštitucionalizované náboženstvo zlučiteľné s modernými hodnotami, ako sú občianske slobody, pluralizmus alebo environmentalizmus? Publikácia je výsledkom projektu APVV-20-0137 Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava