Mladá filozofia

Vitajte na stránke doktorandov Filozofického ústavu SAV, v. v. i.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

17. ročník medzinárodnej konferencie pre doktorandov a pre mladých vedeckých pracovníkov Mladá filozofia sa bude konať v dňoch 29.-30. apríla 2022 online.

Prípadné otázky nám posielajte na adresu mlada.filozofia@savba.sk.

S potešením oznamujeme, že v rámci tejto konferencie vystúpia zahraniční hostia:

  • Josef Fulka (Katedra filosofie Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita, Praha),
  • Graham Parkes (Department of Philosophy, University of Vienna, Vienna).

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 20-minútovú prezentáciu (100-200 slov) je potrebné zaslať na adresu mlada.filozofia@savba.sk najneskôr do 20. marca 2022.

Jednotlivé sekcie konferencie:

  • kontinentálna filozofia,
  • analytická filozofia,
  • sociálna a politická filozofia,
  • dejiny filozofie.

Organizačný výbor: Marcel Šedo, Martin Borovjak, Katarína Podušelová, Michal Kalnický, Daniel Buschmann

Mladá filozofia 2022

Zborníky z predošlých podujatí

Kuchtová, A.
Bratislava, 2021
Sámelová, A., Javorčeková, R.
Bratislava, 2016
Súbor na stiahnutie: PDF
Klimová, I., Kompiš, M., Palenčárová, S.,
Bratislava, 2014
Súbor na stiahnutie: PDF
Adámať, J., Galovičová, L., Klimová, I.,
Bratislava, 2013
Súbor na stiahnutie: PDF

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava