Mladá filozofia

Vitajte na stránke doktorandov Filozofického ústavu SAV

Milé kolegyne, milí kolegovia,

16. ročník medzinárodnej konferencie pre doktorandov a pre mladých vedeckých pracovníkov Mladá filozofia sa bude konať v dňoch 23.-24. apríla 2020 na pôde Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied (Klemensova 19, Bratislava).
Prípadné otázky nám posielajte na adresu mladafilozofia@gmail.com.

S potešením oznamujeme, že v rámci tejto konferencie vystúpia zahraniční hostia:

  • Jon Stewart (Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied),
  • Geoffrey Dierckxsens (Filozofický ústav Akadémie vied Českej republiky).

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 20-minútovú prezentáciu (100-200 slov) je potrebné zaslať na adresu mladafilozofia@gmail.com najneskôr do 31. januára 2020.

Jednotlivé sekcie konferencie:

  • kontinentálna filozofia,
  • analytická filozofia,
  • sociálna a politická filozofia,
  • dejiny filozofie.

Organizačný výbor: Daniela Glavaničová, Irakli Chedia, Mariana Jankechová, Alžbeta Kuchtová, Katarína Dženisa Rajtíková, Peter Daubner, Martin Farbák, Róbert Mihály, Dominik Sadloň

Zborníky z predošlých podujatí

Sámelová, A., Javorčeková, R.
Bratislava, 2016
Súbor na stiahnutie: PDF
Klimová, I., Kompiš, M., Palenčárová, S.,
Bratislava, 2014
Súbor na stiahnutie: PDF
Adámať, J., Galovičová, L., Klimová, I.,
Bratislava, 2013
Súbor na stiahnutie: PDF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka