Mladá filozofia

Vitajte na stránke doktorandov Filozofického ústavu SAV

Milé kolegyne, milí kolegovia,

tohtoročný 15-ty ročník konferencie Mladá filozofia pre doktorandov a pre mladých vedeckých pracovníkov sa bude konať 18.-19.10.2017 na pôde Filozofického ústavu (Klemensova 19, Bratislava). Prípadné otázky nám posielajte na adresu mladafilozofia@gmail.com alebo na Facebook, https://www.facebook.com/mladafilozofia/.

S potešení oznamujeme, že v rámci tejto konferencie vystúpia zahraniční hostia: Joseph Cohen a Raphael Zagury-Orly pre kontinentálnu sekciu, Frederik Heraldsen pre analytickú sekciu.

Jednotlivé sekcie: kontinentálna filozofia, analytická filozofia, sociálna a politická filozofia, dejiny filozofie
Organizátorky: Daniela Glavaničová, Alžbeta Kuchtová, Zuzana Zelinová, Irakli Chedia

Mladá filozofia 2018

Zborníky z predošlých podujatí

Sámelová, A., Javorčeková, R.
Bratislava, 2016
Súbor na stiahnutie: PDF
Klimová, I., Kompiš, M., Palenčárová, S.,
Bratislava, 2014
Súbor na stiahnutie: PDF
Adámať, J., Galovičová, L., Klimová, I.,
Bratislava, 2013
Súbor na stiahnutie: PDF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka