Knižnica

Charakteristika

Knižnica Filozofického ústavu poskytuje nasledujúce knižnično-informačné služby:

  • výpožičné (prezenčné, absenčné, MVS - medziknižničná výpožičná služba, MMVS - medzinárodná medziknižničná výpožičná služba)
  • informačné, bibliografické, reprografické

Knižnica priebežne buduje databázy:

  • v programe ISIS: Katalóg knižných fondov (KKF)
  • v programe Advanced Rapid Library (ARL): evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

Knižničné fondy obsahujú viac ako 11 000 jednotiek s ročným prírastkom okolo 200 jednotiek. Čitatelia majú k dispozícii 15 periodík.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava