Detail príspevku/publikácie

Buberov spor s Kierkegaardom. O vzťahu náboženstva k etike a politike

Bratislava : Kalligram, 2013, 224 s.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha sleduje dve paralelné línie: dejinnofilozofickú a systematickú. Cieľom prvej línie je predstaviť komplexný obraz Buberovej recepcie Kierkegaardových filozofických myšlienok. Kniha objasňuje kontext, v ktorom sa Buberova recepcia zrodila, skúma Buberove pramene a jeho využitie kierkegaardovských filozofém, vyhodnocuje prijatie Buberovej interpretácie odbornou verejnosťou. Vracia sa k Buberovmu ranému zápasu s náboženským akozmizmom, ktorý preddefinoval jeho pozíciu v spore s Kierkegaardom. Cieľom druhej línie je preskúmať filozofickú reflexiu vzťahu náboženstva k etike a politike v rámci Buberovej konfrontácie s Kierkegaardom. Tento vzťah je nosnou témou Buberovej recepcie Kierkegaardových ideí, od ktorej sa odvíjajú ostatné témy. Súčasťou systematického skúmania je objasnenie kľúčových dialogických pojmov a štruktúr, o ktoré sa Buber v konfrontácii opiera, sledovanie podôb sporu v štyroch kľúčových dielach, rozbor prijatia Buberových téz v medzinárodnom intelektuálnom prostredí a tematická analýza Buberovho raného zápasu s akozmizmom. Obe línie spolu vytvárajú plastický obraz Buberovho sporu s Kierkegaardom, v ktorého centre je problém vzťahu náboženstva k etike a politike.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka