Dokumenty

Základné dokumenty

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií
Úplné znenie v zmysle novelizácie zo dňa 26. 9. 2018
Štatút SAV
Úplné znenie zo dňa 11. 10. 2018
Zákon č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied
Úplné znenie platné od 26. 3. 2002 s časovou verziou účinnou od 26. 9. 2018

Vnútorné predpisy

Zápisnice zo zasadnutí vedeckej rady

Správy o činnosti ústavu

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2019
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2018
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2017
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2016
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2015
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2014
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2012
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2010

Akreditačné dotazníky

Zverejňovanie dokladov

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka