Detail príspevku/publikácie

Realizmus, internalizmus, individualizmus

Bratislava : Infopress, 2010, 216 s.
ISBN 978-80-85402-99-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Tento zborník článkov vznikol na základe rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v máji 2009. Obsahuje diskusné a polemické state k monografii Interpretace a subjektivita (Praha 2006) od Petra Koťátka, v ktorej autor formuluje svoju realistickú pozíciu kombinovanú s internalistickým pohľadom na jazyk a komunikáciu. Autori príspevkov v zborníku sa zaoberajú: a) problémami s vymedzením Koťátkovho realizmu; b) aplikáciou tejto pozície vo filozofii mysle a v literárnej interpretácii; c) sémantickými, pragmatickými a epistemologickými aspektmi používania deskripcií na identifikáciu. Cenné na knihe je aj to, že obsahuje Koťátkove odpovede na každú stať.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka