Detail príspevku/publikácie

Morálne dilemy v sociálnych službách

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, 180 s.
ISBN 978-80-970494-8-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Kniha Morálne dilemy v sociálnych službách ukazuje, ako sa v takej zdanlivo výlučne praktickej oblasti ako sú sociálne služby prelína jednak politická, morálna teória a aj prax, a jednak ekonomicko-pragmatický aspekt politična. Nastoľuje otázku vymedzenia sociálnych služieb a miesta etiky v nich, venuje sa nevyhnutnosti odlišovať rozličné axiologické pozadie sociálnych služieb s akcentom na ich vývoj od charity až k zákonne upravenej podobe. Skúma tiež problematiku distribúcie v sociálnych službách s dôrazom na relevantnosť zásluh, potrieb, legitimizáciu kompenzácií. Tematizuje aj problematika ľudských práv, ich pôvod, druhy a legitimizáciu v súvislosti so sociálnymi službami. Pri deskripcii a analýze vzťahu medzi sociálnou kontrolou a autonómiou jednotlivca, paternalizmom a rešpektom k dôstojnosti človeka, medzi medicínskym a sociálnym modelom zdravotného postihnutia a ich dosahom a dopadom na chápanie sociálnych služieb a sociálnu politiku hlavne v kontexte dlhodobej starostlivosti práca upozorňuje na morálne dilemy spojené s poskytovaním sociálnych služieb.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka