Detail príspevku/publikácie

Subjektivita / Intersubjektivita

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011, 242 s.
ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Vzájomná závislosť pojmov subjektivity a intersubjektivity sa osvedčuje v niektorej filozofickej koncepcii viac, v inej menej. Zatiaľ čo u Emmanuela Levinasa je subjektivita myslená od počiatku ako vystavenosť druhému, v prípade Michela Henryho myslitelia, ktorí chceli preniknúť do jeho univerza, dlho otáľali s objavom, že subjektivita sa zakoreňuje v žiivote spolu s inými subjektivitami. Pri rozmýšľaní o samotnej subjektivite narážame na istú diferenciu, rozstup, ktorý je obmenou štruktúry ja - druhý v jej lone, môžeme hovoriť o akejsi intrasubjektivite. Ja sa nejakým spôsobom vzťahuje k sebe, nech by už išlo o autoafekciu, keď sa k sebe vzťahuje v zhode, alebo do istej miery o heteroafekciu, keď sa k sebe vzťahuje s posunom.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka