Oddelenie sociálnej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na analýzu premien foriem integrácie a diferenciácie súčasných spoločností, na analýzu vybraných problémov etiky, predovšetkým etiky cnosti ako závažného momentu morálnej voľby, a ekofilozofie, ako aj na analýzu vybraných problémov fenomenológie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka