Detail príspevku/publikácie

An Introduction to Hegel's Lectures on the Philosophy of Religion

Oxford : Oxford University Press, 2022, 304 s.
ISBN-10 0192842935
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Dielo predstavuje úvod do Hegelovho náboženského myslenia na pozadí hlavných náboženských trendov doby, na ktoré reagoval – najmä osvietenstva a romantizmu. Analyzuje kritiku náboženstva u kľúčových mysliteľov osvietenstva, akými boli Voltaire, Lessing, Hume a Kant. Následne sa zaoberám tým, ako na túto výzvu odpovedali myslitelia romantizmu, napríklad Rousseau, Jacobi a Schleiermacher. Podľa Hegela prístupy mysliteľov obidvoch smerov viedli k tomu, že náboženstvo strácalo svoj obsah. Cieľom Hegelovej filozofie náboženstva bolo obnoviť tento stratený obsah. Monografia sa podrobne sa venuje Hegelovým Prednáškam o filozofii náboženstva so zvláštnym zreteľom na problém obsahu náboženskej viery. Prichádza k záveru, že základné idey osvietenstva a romantizmu sa vyskytujú aj v dnešnej dobe a predstavujú výzvu pre akademikov i neakademikov, bez ohľadu na ich náboženskú orientáciu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava