Detail príspevku/publikácie

Vzťahy synonymie. Logická sémantika verzus lingvistické teórie o synonymii

Bratislava : Aleph, 2010, 156 s.
ISBN 978-80-89491-03-2
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Monografia Barbory Geistovej Čakovskej sa zaoberá zaujímavou problematikou synonymie. Ide o tému, ktorá sa pohybuje na pomedzí filozofie jazyka, sémantiky, filozofickej logiky a lingvistiky. Vo svete existuje množstvo literatúry venovanej tomuto problému, no na Slovensku monografia s podobným zameraním absentuje. Preto možno len uvítať, že konečne máme prehľadne a kvalitne spracovanú rozsiahlejšiu štúdiu o tomto dôležitom jazykovom jave. Osobitne treba oceniť skutočnosť, že autorka k synonymii pristupuje nielen z pohľadu filozofie jazyka (či presnejšie sémantiky), ale aj z hľadiska lingvistiky. Aj preto podstatnú časť monografie venuje práve vymedzeniu a rozlíšeniu pojmov synonymie v sémantike a v lingvistike. Túto skutočnosť treba oceniť, pretože tak sa možno vyhnúť množstvu nedorozumení a pseudoproblémov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka