Detail príspevku/publikácie

Michel Henry: život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, 270 s.
ISBN 978-80-969770-8-6
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Michel Henry (1922, Haiphong, Francúzska Indočína, dnešný Vietnam – 2002, Albi, Francúzsko), spisovateľ a filozof, je tvorcom originálnej fenomenológie života, ktorú postupne rozvíjal od svojich prvých diel Podstata javenia (1963) a Filozofia a fenomenológia tela (1965). Život, ktorý chápal v jeho imanencii a subjektivite, sa preňho stal základným princípom jeho fenomenologickej koncepcie. Vo svojej filozofickej a literárnej tvorbe sa venoval aj spoločenským témam, ako sú politika, technika či umenie (Marx, 1991; Barbarstvo, 1987; Vidieť neviditeľné – o Kandinskom, 1988; Od komunizmu ku kapitalizmu – teória jednej katastrofy, 1990), a od roku 1996 kladie vo svojom diele dôraz predovšetkým na svojrázne vypracovanie filozofie kresťanstva (Ja som Pravda – za filozofiu kresťanstva, 1996; Vtelenie – filozofia živého tela, 2000; Kristove reči, 2002). Je autorom štyroch románov. Kolektívna monografia o Michelovi Henrym vychádza z prác na medzinárodnom workshope „Michel Henry – Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity“, ktorý sa uskutočnil v máji 2008 vo Filozofickom ústave SAV.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka