Detail príspevku/publikácie

Výraz - dielo - telesnosť

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019, 165 s.
ISBN 978-80-7465-381-0
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha prináša šesť kapitol, ktoré vychádzajú z fenomenológie Edmunda Husserla a filozofickej antropológie Helmutha Plessnera. Jednotlivé analýzy spája úsilie preniknúť k otázke človeka, ktorý sa vyjadruje vo výraze. Jeho výrazy sú súčasťou jeho života vo svete a s druhými ľuďmi, ako aj jeho tvorivých možností. Autorka preto kladie otázky, ktoré sa týkajú rôznych podôb výrazu, akú rolu zohráva človek v súkromnom a verejnom priestore, aký význam má práca a odpočinok v ľudskom živote, ale aj to, ako vidíme veci, na ktoré sa pozeráme. Filozofické uvažovanie sa v knihe prepája s príkladmi z literatúry, výtvarného umenia, architektúry a rôznych podôb hry. To všetko ponúka nový priestor na reflexiu skúsenosti, telesnosti, expresivity i vzťahov medzi ľuďmi. Vzájomné dopĺňanie filozofie a umenia tak ponúka prekvapivé odpovede.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka