Emeritní vedeckí pracovníci

  • prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

    Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc., je zakladateľskou osobnosťou analytickej filozofie na Slovensku a jedným z kľúčových predstaviteľov logiky v našom prostredí. Prof. Cmorej sa narodil 1. januára 1937. Od roku 1990 pôsobil na Filozofickom ústave SAV a až do roku 2003 aj vyučoval na niektorých...

    Zobraziť viac
  • PhDr. Teodor Münz, Dr. h. c.

    Teodor Münz nastúpil do Filozofického ústavu SAV (vtedajšia SAVU - Slovenská akadémia vied a umení) 1. mája 1950 ako vedecký pracovnik. V ústave sa po určitom čase začali systematicky spracovávať dejiny slovenskej filozofie. Napísal najprv knižku Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti...

    Zobraziť viac

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka