Emeritní vedeckí pracovníci

 • prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

  Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc., je zakladateľskou osobnosťou analytickej filozofie na Slovensku a jedným z kľúčových predstaviteľov logiky v našom prostredí. Prof. Cmorej sa narodil 1. januára 1937. Od roku 1990 pôsobil na Filozofickom ústave SAV a až do roku 2003 aj vyučoval na niektorých...

  Zobraziť viac
 • PhDr. Teodor Münz, Dr. h. c.

  Teodor Münz nastúpil do Filozofického ústavu SAV (vtedajšia SAVU - Slovenská akadémia vied a umení) 1. mája 1950 ako vedecký pracovnik. V ústave sa po určitom čase začali systematicky spracovávať dejiny slovenskej filozofie. Napísal najprv knižku Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti...

  Zobraziť viac
 • prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

  Tibor Pichler sa narodil v Bratislave 3. marca 1949. Po maturite (1967) študoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (do roku 1972). Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Filozofický ústav SAV (1972), na ktorom prešiel vedeckou výchovou. Titul kandidáta...

  Zobraziť viac
 • prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
  Profesor Jozef Viceník patrí k renomovaným a rešpektovaným metodológom a filozofom vedy. J. Viceník sa narodil 11. decembra 1941 v Trnave. Pôsobil na Katedre logiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; za univerzitného profesora v odbore bol vymenovaný v roku 2000. Na... Zobraziť viac

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava