Podujatia

Podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
23.04.2020 - 24.04.2020
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
16.06.2020 - 17.06.2020

Ostatné podujatia

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka