Podujatia

Podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
27.11.2017 - 10:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
28.11.2017 - 10:00
Bratislava-Banská Bystrica
28.11.2017 - 29.11.2017 - 18:00

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka