Správy o činnosti

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2017
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2016
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2015
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2014
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2012
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2010
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2009
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2008

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka