Detail príspevku/publikácie

Repenser la logique du vivant après Jacques Derrida

Paris : Hermann, 2024, 378 s.

Kniha sa zameriava na interpretáciu seminára Jacqua Derridu Život smrť (La vie la mort, Seuil, Paris, 2019). Seminár Život smrť (La vie la mort) Jacques Derrida predniesol v rokoch 1975-1976 na École normale supérieure v rámci prípravy na získanie titulu agréation v odbore filozofia. Derrida počas svojho života publikoval niekoľko úryvkov z tohto seminára. Napriek tomu veľká časť seminára zostala až do roku 2019 nepublikovaná, zachovaná v jeho archíve: takmer celá pozostávala z kritickej reflexie nad Heideggerovou interpretáciou Nietzscheho a frontálneho prístupu k jednému zo zakladateľských textov molekulárnej biológie, k dielu Françoisa Jacoba Logika živého (La logique du vivant).

V knihe O gramatológii (De la grammatologie) Derrida už jasne stanovil vzťah medzi svojím uvažovaním o stope alebo o všeobecnom pojme písme a otázkou živého a jeho historicity. Hoci je tento aspekt Derridovho myslenia kľúčový, záujem o tieto otázky sa objavil až po vydaní seminára Život smrť (La vie la mort) v roku 2019. Naďalej podnecuje diskusie, ktoré uvádzajú dekonštrukciu do vzťahu k súčasným filozofickým smerom, ako je nový realizmus, nový materializmus, biopolitické myslenie a organológia. Seminár Život smrť tak poskytuje cenný materiál na prehodnotenie statusu vied, ako aj vzťahu medzi filozofiou, vedami a tzv. literárnym písaním.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava