Detail príspevku/publikácie

Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution

Cambridge : Cambridge University Press, 2021, 338 s.
Pozoruhodné prednášky, ktoré Hegel predniesol v Berlíne v dvadsiatych rokoch 19. storočia, vyvolali plodnú intelektuálnu atmosféru, ktorá pretrvala celé desaťročia. Od tridsiatych rokov 19. storočia sa v Berlíne zhromažďujú mnohí študenti, aby navštevovali prednášky Hegelových žiakov. Z jeho pôvodných študentov, ako boli Feuerbach a Bauer, i z neskorších príchodzích, ako boli Kierkegaard, Engels, Bakunin a Marx, sa stávajú poprední myslitelia 19. storočia. Panoramatická štúdia Jona Stewarta o Hegelovom nesmiernom vplyve na 19. storočie odhaľuje, čím toto storočie prispelo k širším dejinám filozofie. Stewart ukazuje, ako sa Hegelove pojmy odcudzenie a uznanie stali ústrednými motívmi myslenia tejto epochy a ako ovplyvnili iné oblastí – náboženstvo, politiku, literatúru a divadlo. Aj vďaka týmto pojmom vznikol bohatý kultúrny fenomén, ktorý nazývame „Hegelovým storočím“.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava