Detail príspevku/publikácie

Hľadanie skutočnosti

Bratislava : Kalligram, 2008, 168 s.
ISBN 978-80-8101-066-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Zo slov autora: Keďže sa zaoberám problematikou, ktorá sa riešila v celých nám známych dejinách poznávania, vraciam sa často do minulosti a púšťam sa aj do tém, ktoré sú dnes, najmä vo filozofii, už zastarané, odvrhnuté, hoci len preto, lebo sú neriešiteľné... Hovorím o závislej i nezávislej skutočnosti a podávam dejiny najmä tej prvej, pričom sa pokúšam aj o riešenie širších problémov, ktoré s ňou súvisia. Táto moja práca sa vo všeobecnosti zaoberá prevažne tým, čo si dejiny poznávania, ženúce sa chvatne dopredu za svetlom, málo všímali, lebo v tom videli nepríjemné zablúdenia, pokĺznutia, pády a návraty.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka