Sekretariát ústavu

Tajomníčka

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: filoekon@savba.sk

Sekretárka riaditeľa

Tel.: +4212 5292 1215
Fax: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka