Detail príspevku/publikácie

V zrkadle kultúry

Bratislava : Iris, 2016, 160 s.
ISBN 978-80-8153-055-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Monografia „V zrkadle kultúry“ vychádza zo zistenia, že pojem kultúra je v súčasnosti jedným z najčastejších a zrejme aj najdôležitejších pojmov, ktoré používame pri interpretácii nášho „bytia vo svete“. Disciplíny, ktoré sa orientujú v skutočnostiach ľudského sveta priamo prostredníctvom pojmu kultúry, ako sú kultúrna antropológia, sociológia kultúry patria odvtedy k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim zónam poznania. Tieto disciplíny sú schopné podnecovať nové integrálne spôsoby uvažovania o človeku a jeho možnostiach, o jeho väzbe tak na prírodou „dané“ ako aj ním vytvorené prostredie. Práve neustále obnovovaná väzba teoretického, reflexívneho poznania na spontánne, existenciálne chápanie je spoločným koreňom všetkých vied o spoločnosti a umožňuje ich jednotu, kontinuálny prechod medzi ich jednotlivými disciplínami. Za centrálne pojmy interpretácie fenoménu kultúry autor monografie považuje pojmy hranice a konfliktu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka