Detail príspevku/publikácie

Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, 167 s.
ISBN 9788096977055
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha sa venuje sémantickej analýze kvantifikačných výrazov z prirodzeného jazyka. Je dostatočne známe, že predikátová logika nestačí na korektné zachytenie logickej formy výrokov s kvantifikačnými výrazmi z prirodzeného jazyka ani na adekvátnejšiu explikáciu ich sémantického obsahu. Približne od polovice 20. storočia preto možno zaznamenať pokusy o formuláciu teórie kvantifikácie, ktorá by nebola založená na predikátovej logike. Výsledkom je koncepcia tzv. zovšeobecnených kvantifikátorov, ktorú predstavuje aj táto kniha.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka