Detail príspevku/publikácie

Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, 167 s.
ISBN 9788096977055
Kniha sa venuje sémantickej analýze kvantifikačných výrazov z prirodzeného jazyka. Je dostatočne známe, že predikátová logika nestačí na korektné zachytenie logickej formy výrokov s kvantifikačnými výrazmi z prirodzeného jazyka ani na adekvátnejšiu explikáciu ich sémantického obsahu. Približne od polovice 20. storočia preto možno zaznamenať pokusy o formuláciu teórie kvantifikácie, ktorá by nebola založená na predikátovej logike. Výsledkom je koncepcia tzv. zovšeobecnených kvantifikátorov, ktorú predstavuje aj táto kniha.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava