Detail príspevku/publikácie

Faust, Romantic Irony, and System: German Culture in the Thought of Søren Kierkegaard

Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2019, 407 s.
ISBN 978-8763546423
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kierkegaardova polemika s hegelovstvom, jeho kritika romantickej irónie F. Schlegela i jeho účasť na Schellingových prednáškach v Berlíne sú známymi skutočnosťami. To je však len niekoľko príkladov oveľa hlbšej inšpirácie. Kierkegaard čítal plynule po nemecky a zaujímal sa o mnoho autorov z nemecky hovoriaceho prostredia. Vzhľadom na jeho známu kritiku hegelovcov, Schlegela a Schellinga existuje pokušenie považovať ho za protinemeckého mysliteľa. Realita je však iná, pretože viacerých nemeckých mysliteľov, napríklad Hamanna, Lessinga a Trendelenburga, si veľmi vážil. Predkladané dielo skúma Kierkegaardov vzťah k rôznym aspektom nemeckej kultúry a ponúka hlbšie pochopenie významu nemeckých prameňov pre jeho myslenie. Prienikov je toľko, že môžeme tvrdiť, že bez vplyvu nemeckej kultúry by Kierkegaard nebol Kierkegaardom a Zlatý vek Dánska by nebol zlatým vekom.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka