Ukončené domáce projekty

Program: APVV

Program: Centrá excelentnosti SAV

Program: SASPRO

Vedúci projektu: Dr. habil. Frank Zenker
Doba trvania: 05.02.2016 - 31.07.2017
Vedúci projektu: Fredrik Haraldsen, PhD.
Doba trvania: 01.07.2015 - 31.08.2017

Program: VEGA

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2012
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2015
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Doba trvania: 01.01.2007 - 31.12.2009
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka