Ukončené domáce projekty

Program: APVV

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.07.2016 - 30.06.2020

Program: Centrá excelentnosti SAV

Program: SASPRO

Vedúci projektu: Dr. habil. Frank Zenker
Doba trvania: 05.02.2016 - 31.07.2017
Vedúci projektu: Fredrik Haraldsen, PhD.
Doba trvania: 01.07.2015 - 31.08.2017
Vedúci projektu: Dr. habil. Zsofia Zvolenszky
Doba trvania: 12.01.2016 - 31.12.2018

Program: VEGA

Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2019
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2012
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2018 - 31.12.2020
Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2022
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2018
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2015
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011
Vedúci projektu: Mgr. Martin Vacek, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2021
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008
Doba trvania: 01.01.2007 - 31.12.2009
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011
Doba trvania: 01.01.2020 - 31.12.2022

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava