Aktuálne riešené projekty

Medzinárodné projekty

Program: John Templeton Foundation

Doba trvania: 01.11.2020 - 01.08.2023

Program: MAD

Program: SAIA

Vedúci projektu: Dan Cristian Zeman, PhD.
Doba trvania: 10.03.2020 - 31.10.2021

Domáce projekty

Program: VEGA

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2023
Vedúci projektu: Mgr. Martin Vacek, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2021
Vedúci projektu: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2023
Doba trvania: 01.01.2020 - 31.12.2022
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2023

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka